aditya-romansa-5zp0jym2w9M-unsplash.jpeg
Dobre vidíme iba srdcom.
To hlavné je očiam neviditeľné.

---

Antoine de Saint-Exupéry

---

Často kladené otázky

V čom mi môže psychológ v NÚDCH pomôcť?

Psychológ môže poskytnúť psychologické poradenstvo, to znamená objasniť, vysvetliť, poskytnúť iný pohľad, radu na určitú (životnú) situáciu.

Psychológ môže poskytnúť podporu pri zvládaní náročných životných situácii, s ktorými sa rodinní príslušníci/sprievodcovia detí v našej nemocnici stretávajú. Tieto udalosti sú často náročné na emočné prežívanie a zasiahnutý človek sa často ešte nikdy nestretol s vlastnými duševnými stavmi, aké práve prežíva. Psychológ môže účinne podporiť zvládacie mechanizmy, ktoré človek má.

Psychológ môže poskytnúť informácie o ďalších možnostiach pomoci v náročnej životnej situácii. Zväčša sa jedná o ďalšiu psychologickú starostlivosť, sociálne, právne, či iné poradenstvo.

Keď vyhľadám psychológa, znamená to že nie som v poriadku, že mám psychickú poruchu?

Nie neznamená. Väčšina psychológov pracuje s normálnou populáciou, teda s ľuďmi ktorí nemajú žiadnu psychickú poruchu, ale dostali sa do náročnej životnej situácie v ktorej môže byť psychologická pomoc užitočná. To je najčastejšie aj prípad rodičov/sprievodcov hospitalizovaných detí, ktorí sú často krát náhle vystavení zvládnutiu náročnej životnej situácie.

Čo sa deje s informáciami s ktorými sa psychológovi zdôverím?

Informácie, ktoré zveríte nemocničnému psychológovi, sú dôverné a ten ich bez vášho súhlasu nebude zdieľať s nikým. Ako je uvedené na webe Slovenskej komory psychológov: „Dôvera je nevyhnutný predpoklad kvalitného vzťahu psychológ – pacient. Citlivé informácie, ktoré si vymieňajú medzi sebou, prekračuje rámec bežných informácii. Najmä z tohto dôvodu je povinnosť mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka základným predpokladom dôverného vzťahu, lebo ináč by sa k týmto informáciám nedostal.“ Povinnosť mlčanlivosti tiež upravuje Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov, §3.

Zaväzujem sa k niečomu tým, že so psychológom spolupracujem?

Nie. Spolupráca s nemocničným psychológom je postavená na dobrovoľnosti a vašej iniciatíve. Pri nadviazaní spolupráce si s nemocničným psychológom dohodnete „pravidlá spolupráce“ (ako, kedy, kde, akým spôsobom budete spolupracovať), po celý čas je však dôležitá vaša ochota spolupracovať.

Hospitalizácia dieťaťa vyniesla na povrch partnerské nezhody, ťažkosti. Môžem prísť na konzultáciu?

Niekedy sa stáva, že náročná životná situácia, ako je ochorenie dieťaťa vyhrotí, zhorší, komunikáciu v rodine ako celku, aj medzi partnermi. Aj v tejto situácii je možné vyhľadať podporu nemocničného psychológa, ktorý môže pomôcť stabilizovať situáciu v rodine, prípadne odporučiť rodinu inému odborníkovi na dlhodobejšiu intervenciu.

Ako sa môžem nakontaktovať na psychológa NÚDCH?

Nemocničného psychológa môžete kontaktovať telefonicky, emailom, osobne alebo poštou:
Mgr. Pavol Kardoš, nemocničný psychológ
tel.: +421 2 59371 505
mobil: +421 905 731 047
(telefonovať možno v pracovné dni od 7:00 do 15:00)
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Národný ústav detských chorôb (NÚDCH)
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Kancelária číslo -101F (blok F) – ako orientačný bod môžu slúžiť posluchárne NÚDCH, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kancelárie.

Kedy je nemocničný psychológ k dispozícii?

Bežne v pracovné dni od 7:00 do 15:00, po dohode aj v iných dňoch a časoch.

V rámci podpory rodičom, ponúka nemocničný psychológ aj podporu deťom?

Áno, v prípadoch kedy si to situácia vyžaduje. Väčšina kliník a oddelení NÚDCH má svojho psychológa, či psychológov, ktorých primárnou úlohou je poskytovať zdravotnú starostlivosť detským pacientom na danej klinike/oddelení hospitalizovaným.

V rámci spolupráce s nemocničným psychológom je možné realizovať psychologické vyšetrenie u dieťaťa?

Nie. Nemocničný psychológ poskytuje poradenstvo a podporu rodine, v niektorých prípadoch aj dieťaťu. Ak je nutné, či rodičmi požadované, psychologické vyšetrenie dieťaťa nemocničný psychológ môže nasmerovať rodiča na kolegu v rámci NÚDCH alebo mimo, ktorý vyšetrenie zrealizuje.

Free Joomla! templates by AgeThemes